เติมเงิน Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียม

วันนี้ - 31 ม.ค. 2563

ผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สามารถเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ ผ่านหน่วยงานภายนอกได้ ดังนี้