ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทางพิเศษอุดรรัถยา ได้เปิดให้บริการรับสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass

01 ส.ค. 2562 10:03

           การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ยกระดับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ในทางพิเศษอุดรรัถยา ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทางพิเศษอุดรรัถยาได้เปิดให้บริการรับสมาชิกบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) รวมถึงการให้บริการเปลี่ยนอุปกรณ์ (OBU) ในกรณีแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานหรืออุปกรณ์ชำรุดจากการใช้งานปกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนการออกบัตร Smart Card ใหม่ ในกรณีบัตรเดิมชำรุด/สูญหาย (มีค่าใช้จ่าย) จากเดิมที่ผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สามารถใช้บริการได้เพียงการเติมเงินสำรองฯ ที่อาคารด่านฯ เท่านั้น

          การเปิดให้บริการรับสมาชิกบัตรใหม่ รวมถึงการให้บริการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่อาคารด่านฯ ในสายทางพิเศษอุดรรัถยา จึงเป็นการยกระดับการให้บริการและขยายขอบข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่อยู่บริเวณตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการขยายฐานผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอีกด้วย

          ทั้งนี้ผู้ใช้ทางพิเศษและผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สามารถติดต่อใช้บริการดังกล่าวได้ทุกวันในช่วงเวลา 05.00 น. – 22.00 น. ณ อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษในทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน ดังต่อไปนี้

  1. ด่านฯ เมืองทองธานี (ขาเข้า)
  2. ด่านฯ เมืองทองธานี (ขาออก)
  3. ด่านฯ ศรีสมาน (ขาเข้า)
  4. ด่านฯ ศรีสมาน (ขาออก)
  5. ด่านฯ บางพูน (ขาเข้า)
  6. ด่านฯ บางพูน (ขาออก)
  7. ด่านฯ เชียงราก (ขาเข้า)
  8. ด่านฯ เชียงราก (ขาออก)
  9. ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า)
  10. ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก)

 

ผู้เขียน : -