ใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan

28 พ.ค. 2562 14:57

 

             การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สังกัด กระทรวงคมนาคม จัดโครงการ “ใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan” โดยโครงการฯ ดังกล่าว การทางพิเศษฯ ได้จัดให้มีการชิงโชคลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน / รางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล / และรางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ 500 บาท จำนวน 800 รางวัล ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มียอดการชำระ   ค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ครบทุกจำนวน 500 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับของรางวัล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์   ในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2562 ผ่านช่องทาง www.thaieasypass.com www.exat.co.th และ EXAT Portal Application โดยจะจับรางวัลในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ. ศูนย์ควบคุมการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น

*** ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการและการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่ www.thaieasypass.com www.exat.co.th

และ EXAT Portal Application

 

             การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สังกัด กระทรวงคมนาคม จัดโครงการ “ใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan” โดยโครงการฯ ดังกล่าว การทางพิเศษฯ ได้จัดให้มีการชิงโชคลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน / รางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล / และรางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ 500 บาท จำนวน 800 รางวัล ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มียอดการชำระ   ค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ครบทุกจำนวน 500 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับของรางวัล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์   ในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2562 ผ่านช่องทาง www.thaieasypass.com www.exat.co.th และ EXAT Portal Application โดยจะจับรางวัลในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ. ศูนย์ควบคุมการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น

*** ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการและการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่ www.thaieasypass.com www.exat.co.th

และ EXAT Portal Application

คลิกลงทะเบียน

ผู้เขียน : -