การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัญจร “EXAT Road Show” ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35”

21 พ.ย. 2561 10:14

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสัญจร “EXAT Road Show” ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35”

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2561     ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

                 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี และประโยชน์ของการใช้บริการทางพิเศษ และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ผ่านสื่อโปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือการใช้บริการทางพิเศษ พร้อมทั้งเปิดจุดรับสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass และรับเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ โดยใช้บัตร Easy Pass รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1543 Website ของ กทพ. Facebook ของ กทพ. และแอปพลิเคชัน EXAT Portal เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กทพ. และกระตุ้นให้มีผู้มาใช้บริการทางพิเศษ รวมทั้งให้มีการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS)  โดยใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นด้วย

 

ผู้เขียน : -