1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป กทพ. ลดค่าสมัครใช้บัตร Easy Pass เหลือ 500 บาท จากเดิม 1,000 บาท

10 ส.ค. 2561 11:02

 
1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป กทพ. ลดค่าสมัครใช้บัตร Easy Passเหลือ500 บาท จากเดิม 1,000 บาท โดยไม่มีค่ามัดจำอุปกรณ์ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ลดค่าสมัครใช้บัตร Easy Passเริ่มแรกจากจำนวน 1,000 บาท คงเหลือ 500 บาท ซึ่งใช้เป็นค่าผ่านทางพิเศษได้ทั้ง 500 บาท โดยไม่มีค่ามัดจำอุปกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาใช้บัตรให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยก่อนหน้านั้นในช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา กทพ. ได้เคยจัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้สมัคร ใช้บริการบัตรอีซี่พาส (Easy Pass) โดยปรับลดเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษครั้งแรก จากเดิม 1,000 บาท เหลือ 500 บาท ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้ทางพิเศษเป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตรอีซี่พาส (Easy Pass) มากยิ่งขึ้น อันจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ กทพ. โดยคณะกรรมการ กทพ. จึงได้มีมติให้ลดค่าสมัครใช้บัตรอัตโนมัติเริ่มแรกจากจำนวน 1,000 บาท เหลือ 500 บาท เป็นการถาวร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
 

 

ผู้เขียน : -