จุดให้บริการ

09 ส.ค. 2560 07:12

 

ผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติสามารถใช้บริการผ่านช่องทาง Easy Pass ได้ทุกด่านเก็บค่าผ่านทาง

       - โดยสามารถสังเกตได้ดังนี้

       - สัญลักษณ์ป้ายช่องทางอัตโนมัติ Easy Pass พร้อม Logo Easy Pass และข้อความ "เฉพาะรถ 4 ล้อ"

       - ป้ายบอกความสูงของรถที่สามารถวิ่งผ่านช่องทางได้

       - สัญญาณไฟ ตัว A สีเหลืองที่ช่องเลนส์

       - สัญลักษณ์ของตู้เก็บค่าผ่านทางและไม้กั้นจะเป็นสีเหลือง

 

ผู้เขียน : -