กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียม

28 Aug 2018 11:30

กทพ. เปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน

พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียม

                   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการเติมเงินบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน ได้แก่ เครื่อง ATM (อัตราค่าทำเนียม ๕ บาท/รายการ) พร้องทั้งได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อเติมเงินบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ผ่านบริการออมสิน Internet Banking และช่องทาง Mobile Banking (MyMo) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1543 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ข่าว             โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว    โดย  ธนาคารออมสิน

Author : -