แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Easy Pass

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Easy Pass

คำแนะนำในการการป้อนข้อมูลแบบฟอร์ม               

สำหรับผู้ที่จะทำการป้อนข้อมูลแบบฟอร์ม จำเป็นจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน 

  • Acrobat Reader 9.0.0 (สำหรับ Microsoft Windows XP ขึ้นไป และสามารถใช้ในการป้อนข้อมูลด้วยภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ)
  • ขอแนะนำให้ใช้ Adobe Reader เวอร์ชั่น 5.0.5 ขึ้นไป  กรณีที่ในเครื่องที่ใช้งานมีการติดตั้ง Adobe Acrobat Professional อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Adobe Reader 
  • สำหรับโปรแกรม Adobe Acrobat Professional ไม่สามารถนำมาให้ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ Download ไปได้เนื่องจากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

โปรแกรม Adobe Reader มีขีดความสามารถดังนี้

  • สามารถแสดงผลไฟล์นามสกุล .pdf และสามารถป้อนข้อมูลลงในช่องว่างที่กำหนดไว้ให้ได้
  • สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
  • ไม่สามารถบันทึก (Save) ข้อมูลที่ป้อนลงในช่องว่างเก็บไว้ได้ ทำได้ในกรณีที่ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Professional
    ถ้าหากท่านใดที่ติดตั้ง Adobe Reader เวอร์ชั่นล่าสุดลงไปแล้ว แต่ยังติดปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยลงในแบบพิมพ์ หรือ ป้อนข้อมูลที่เป็นภาษาไทยลงในช่องว่างไม่ได้เลยให้ลองตรวจสอบตามขั้นตอน    คลิกเมนู Help  Check for updates now  จากนั้นโปรแกรมจะเช็คว่าได้ติดตั้ง Multilanguage Support แล้วหรือยังถ้ายังให้ทำการ Update เข้าไปด้วย โดยทำตามขั้นตอนของโปรแกรมต่อไป


    รายการดาวน์โหลด

1. ใบคำร้อง

2. คำขอใช้บริการ ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

3. เงื่อนไขข้อตกลงการใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ