เปิดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service แห่งใหม่

27 เม.ย. 2561 15:39

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กำหนดเปิดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service แห่งใหม่ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ในการนี้

จึงขอเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

โดยศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ดังกล่าว จะเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สามารถมารับบริการในการสมัครบัตรใหม่ เติมเงินสำรองฯ พร้อมตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร มีบริการตรวจสอบอุปกรณ์ (OBU) และเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ให้ หากพบว่าอุปกรณ์ (OBU) เดิมใช้งานไม่ได้หรือแบตเตอรี่หมดอายุ นอกจากนี้ยังสามารถออกใบกำกับภาษีและใบคำร้องอื่นๆได้อีกด้วย

ทั้งนี้ กทพ. ได้เปิดศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service แห่งที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริเวณจุดพักรถบางนา (ขาออก) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีเวลาทำการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.30 น. – 15.30 น. ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการต่างๆ เฉลี่ยวันละ 120 ราย

ผู้เขียน : -